Ochrana osobních údajů

  • Úvod
  • Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SUMA KOMPLET, s.r.o., Hybešova 726/42, 602 00 Brno, zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20355, IČ: 63475227, DIČ: CZ63475227 (dále jen: „správce“).

1.        Kontaktní údaje správce jsou adresa: SUMA KOMPLET, s.r.o. Hybešova 726/42, 602 00 Brno email: info@suma.cz, telefon: +420 543 128 227

2.        Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, ekonomické identity této fyzické osoby.

3.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.        Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl, anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo smlouvy.

2.        Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3.        Správce zpracovává osobní údaje přímo od subjektu údajů, distributorů, veřejně přístupných rejstříků, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4.        Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování jsou:

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.        Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

2.        Účelem zpracování osobních údajů je:

3.        Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1.        Správce uchovává osobní údaje

2.        Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.        Příjemci osobních údajů jsou osoby

2.        Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou výhradně poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1.        Za podmínek stanovených v GDPR máte

2.        Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.        Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.        Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh a přístupových hesel.

3.        Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.        S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.        Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

3.        V případě odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.

Novinky z “naší” kanceláře

aneb buďte v obraze, o čem přemýšlí evropští designéři a výrobci nábytku

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů